Opis przedmiotu zamówienia: "Dostawa warzyw i owoców w okresie 16.08 - 31.12.2022 r."
Numer sprawy: 12/2022