Opis przedmiotu zamówienia: "Dostawa jaj kurzych w okresie 16.08 - 31.12.2022 r."
Numer sprawy: 13/2022