dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 20/2023. Nazwa zadania: Cykliczne dostawy leków i materiałów medycznych jednorazowego użytku na potrzeby magazynu leków gotowych Działu Farmacji Szpitalnej w SP ZOZ Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Jeleniej Górze w 2024 roku.