dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 19/2023. Nazwa zadania: Zakup dwóch samochodów: do przewozu cateringu oraz do przewozu osób na rzecz SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze.