dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 23/2023. Nazwa zadania: Cykliczne dostawy leków i mataeriałów medycznych jednorazowego użytku na potrzeby magazynu leków gotowych Działu Farmacji Szpitalnej w SP ZOZ Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Jeleniej Górze w 2024 roku.

Szczegóły w pliku: